Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Nổi Bật

Thiam 200

Thành phần: Thiamphenicol……………………………..20g Tá dược, dung môi đặc biệt…………….100ml Công dụng: Điều trị nhiễm khuẩn …

Chi tiết »

Spec – lin.Oral

Thành phần: Lincomycine (HCl)………………………22,2g. Spectinomycine (HCl)………………..44,45g. Tá dược đặc biệt vđ……………………..100g. Công dụng: Đặc trị …

Chi tiết »

Nanozil 100ml

Thành phần:  Diclazuril…………………………..0,25g Dung môi đặc biệt vđ………….100ml Công dụng: Đặc trị bệnh cầu trùng …

Chi tiết »

Nanozin 10ml

Thành phần:  Diclazuril……………………………..0,25g Dung môi đặc biệt vđ…………….100ml Công dụng: Đặc trị cầu trùng ruột …

Chi tiết »

Nanozin 1L

Thành phần: Diclazuril…………………………………….0,25g Dung môi đặc trị vđ……………………..100ml Công dụng: Đặc trị bệnh cầu trùng …

Chi tiết »

Doxy 500

Thành phần:  Doxycycline hyclate…………….50g. Tá dược vđ………………………….100g. Công dụng: Đặc trị: Viêm phổi cấp và …

Chi tiết »

Brom – 30

Thành phần: Bromhexine.HCl………………300 mg. Tá dược đặc biệt vđ……………100ml Công dụng: Điều trị phân giải …

Chi tiết »

Aspirin

Thành phần: Aspirin (carbasalate calci)……….50g. Tá dược đặc biệt vđ………………….100g. Công dụng: Điều trị các …

Chi tiết »

Spray LA

Thành phần:  Permethrine……………….1,88g Pyriproxyphen…………….20mg Tá dược, dung môi vđ…..100ml Công dụng: Thuốc có tác dụng …

Chi tiết »

VIT ADE

Tên sản phẩm: VIT ADE Loại sản phẩm: Kháng sinh tiêm dạng Dung dịch & …

Chi tiết »