Trang chủ / Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn

Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn

PREMIX GÀ SIÊU TRỨNG

Tên sản phẩm: PREMIX GÀ SIÊU TRỨNG Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET Kích thước: 100g, 1kg, 10kg Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ   THÀNH PHẦN Ca………28.000mg Mg………2. 300mcg P…………1.500mcg Cu…………..50mcg Fe…………..80mcg Mn…………200mcg Zn……………90mcg Co……………70mcg I2………………60mcg Đạm …………..20% Vitamin A……………..850 000 U.I Vitamin D3……………160 000 U.I …

Chi tiết »

ADE ĐẠM SỮA MIX

Tên sản phẩm: ADE ĐẠM SỮA MIX Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: nanovet Kích thước: 100g, 1kg, 10kg Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ THÀNH PHẦN Sữa…..3 500mg Đạm ………23% Ca…..16.500mg Mg………200mg P…………..35mg Cu………..60mg Fe…………90mg Mn………..30mg Zn…………20mg Co………..10mg Vitamin A…….350 000 U.I Vitamin D3…….65 000 U.I Vitamin …

Chi tiết »

MIX SIÊU TĂNG TRỌNG

Tên sản phẩm: MIX SIÊU TĂNG TRỌNG Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: nanovet Kích thước: 100g, 1kg, 5kg, 10kg. Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ THÀNH PHẦN: Crude protein:..………………….…..…………….…20,0%. Canxi:..………………….……………………………..…1 %. Phospho:..………………….………………………….0.6 %. Vitamin B1:..………………….……….……….……..75 mg. Vitamin  A:..…………………………………………..150 UI. Vitamin D3..………………….……….…..………15.000 UI Vitamin E..………………….……………….……..1.000 UI. Lyzine:..………………….……………………….…….4.0 %. Methionine+cystein:………….…….……….……..….3.0 …

Chi tiết »

KHOÁNG ADE KÍCH TRỨNG

Tên sản phẩm: KHOÁNG ADE KÍCH TRỨNG Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: nanovet Kích thước: 100g, 1kg, 10kg Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ THÀNH PHẦN Ca……….15.000mg Mg……….3.500mcg P………….1.500mcg Cu………….650mcg Fe………….850mcg Mn………….200mcg Zn………………150mcg Co……………….50mcg I2……………………….65mg Vitamin A….550 000 UI Vitamin D3..135 000 UI Vitamin E……..8000 UI …

Chi tiết »

CHỐNG BẠI LIỆT

Tên sản phẩm:  CHỐNG BÌNH LIỆT Loại sản phẩm:  Chế biến nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất:  nanovet Kích thước:  100g, 1kg, 5kg. Tình trạng:  Còn Hàng Giá:  Liên hệ   THÀNH PHẦN: Canxi: …………………………………………. 10%. CuSO4: …………………. ……………… ………… 1%. ZnSO4: …………………. …………………. ……… 1,2%. Phospho: …………………. …………. …

Chi tiết »

5B+PLEX TẠO KHUNG

Tên sản phẩm: 5B+PLEX TẠO KHUNG Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET Kích thước: 100g, 1kg, 10kg Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ THÀNH PHẦN: Vitamin B1…………………300 mg Vitamin B2…………………  90 mg Vitamin B5………………..120mcg Vitamin B6…………………100 mg Vitamin B9………………….30 mcg Vitamin A……………..600 000 U.I Vitamin D3……………225 000 …

Chi tiết »

NỞ MÔNG – MỎNG DA- BUNG ĐÙI

Tên sản phẩm: NỞ MÔNG – MỎNG DA- BUNG ĐÙI Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET Kích thước: 100g, 1kg, 10kg Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ THÀNH PHẦN Vitamin B1…………………300 mg Vitamin B2…………………  90 mg Vitamin B5………………..120mcg Vitamin B6…………………100 mg Vitamin B9………………….30mcg Vitamin B12………………..30mcg   Vitamin …

Chi tiết »

SIÊU TĂNG TRỌNG CHỐNG CÒI

Tên sản phẩm: SIÊU TĂNG TRỌNG CHỐNG CÒI Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET Kích thước: 100g, 1kg, 10kg Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ   CÔNG DỤNG Cung cấp các chất đạm sữa, vitamin, khoáng chất và acid amin theo tỷ lệ cân đối nhất cho …

Chi tiết »

DINH DƯỠNG CHO LỢN CON TẬP ĂN

Tên sản phẩm: DINH DƯỠNG CHO LỢN CON TẬP ĂN Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET Kích thước: 100g, 1kg, 5kg. Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ THÀNH PHẦN: Lypaza:..………………….…..……………..…3.000.000 UI Amylaza:..………………….………..………… 3.000.000 UI Proteinnaza:..………………….……..………. 3.000.000 UI Vitamin A:..………………….……….……….. 3.000.000 UI. Vitamin  B1:..……………………………….………3.000 mg. Vitamin B2..………………….……….…..……….1.500 mg. Vitamin …

Chi tiết »

SOBITOL BỔ GAN – ADE- MIX

Tên sản phẩm: SOBITOL BỔ GAN -ADE-MIX Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET Kích thước: 100g, 1kg, 10kg Tình trạng: Còn Hàng Giá: Liên hệ THÀNH PHẦN Ca………28.000mg Mg………2. 300mcg P…………1.500mcg Cu…………..50mcg Fe…………..80mcg Mn…………200mcg Zn……………90mcg Co……………70mcg I2………………60mcg Đạm …………..20% Vitamin A……………..850 000 U.I Vitamin D3……………160 000 U.I Vitamin …

Chi tiết »