Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Nổi Bật

TOLTRACOCIS

Tên sản phẩm: TOLTRACOCIS Loại sản phẩm: Thuốc và chế phẩm dạng dung dịch Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

NANOCOCCIS

Tên sản phẩm: NANOCOCCIS Loại sản phẩm: Thuốc và chế phẩm dạng dung dịch Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

NANOCOC

Tên sản phẩm: NANOCOC Loại sản phẩm: Thuốc và chế phẩm dạng dung dịch Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

BENDAZOL

Tên sản phẩm: BENDAZOL Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

AMPI – SULFA

Tên sản phẩm: AMPI – SULFA Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà …

Chi tiết »

METHOCIN

Tên sản phẩm: METHOCIN Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

TICOSIN MIX

Tên sản phẩm: TICOSIN MIX Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản …

Chi tiết »

DOXYMIX

Tên sản phẩm: DOXYMIX Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

Povid

Thành phần: Povidone lodlne……………..10.000mg Dung môi đặc biệt vđ……….100ml Công dụng: Tiêu diệt hầu hết …

Chi tiết »