Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Nổi Bật

LACTONANO

Tên sản phẩm: LACTONANO Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

MEN TIÊU HÓA

Tên sản phẩm: MEN TIÊU HÓA Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà …

Chi tiết »

ÚM GÀ, VỊT, NGAN, CÚT

THÀNH PHẦN: Glucoza:……………………………………………..25.000 mg Vitamin K:………………………………………………1.500 mg Proteinaza:…………………………………….………..10.000 mg Vitamin A:……………………………………….………600.000 Ul Vitamin B1:………………………………….……….………..30mg Vitamin …

Chi tiết »

MỔ LÔNG – CẮN ĐUÔI

THÀNH PHẦN: Vitamin D….………………….……….…..…..……3.500 mg. Vitamin B1..………………….……………….…..….500 mg. Vitamin B2..………………….……………….……..….30mg. Vitamin B6..………………….……………….……….100mg. Vitamin PP..………………….……………….……….30 mg. …

Chi tiết »

ANTI-GUM

Tên sản phẩm: ANTI-GUM Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

B-COMPLEX TAN

Tên sản phẩm: B-COMPLEX TAN Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản …

Chi tiết »

VIT-K-C-GLUCO

Tên sản phẩm: VIT-K-C-GLUCO Loại sản phẩm: Chế phẩm pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »