Sản Phẩm Mới

Sản Phẩm Nổi Bật

METHOCIN

Tên sản phẩm: METHOCIN Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

TICOSIN MIX

Tên sản phẩm: TICOSIN MIX Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản …

Chi tiết »

DOXYMIX

Tên sản phẩm: DOXYMIX Loại sản phẩm: Thuốc bột pha nước, trộn thức ăn Nhà sản xuất: NANOVET …

Chi tiết »

Povid

Thành phần: Povidone lodlne……………..10.000mg Dung môi đặc biệt vđ……….100ml Công dụng: Tiêu diệt hầu hết …

Chi tiết »

Thiam 200

Thành phần: Thiamphenicol……………………………..20g Tá dược, dung môi đặc biệt…………….100ml Công dụng: Điều trị nhiễm khuẩn …

Chi tiết »

Spec – lin.Oral

Thành phần: Lincomycine (HCl)………………………22,2g. Spectinomycine (HCl)………………..44,45g. Tá dược đặc biệt vđ……………………..100g. Công dụng: Đặc trị …

Chi tiết »

Nanozil 100ml

Thành phần:  Diclazuril…………………………..0,25g Dung môi đặc biệt vđ………….100ml Công dụng: Đặc trị bệnh cầu trùng …

Chi tiết »

Nanozin 10ml

Thành phần:  Diclazuril……………………………..0,25g Dung môi đặc biệt vđ…………….100ml Công dụng: Đặc trị cầu trùng ruột …

Chi tiết »

Nanozin 1L

Thành phần: Diclazuril…………………………………….0,25g Dung môi đặc trị vđ……………………..100ml Công dụng: Đặc trị bệnh cầu trùng …

Chi tiết »