Lưu trữ hàng ngày: Tháng Năm 4, 2019

9B – Trị 9 bệnh chính trên gia cầm

9B – TRỊ 9 BỆNH CHÍNH TRÊN GIA CẦM LẦN ĐẦU TIÊN CÓ THUỐC BỘT CHỮA HEN GHÉP ĐẦU ĐEN GHÉP VIÊM RUỘT TRỊ 3 NHÓM BỆNH: HÔ HẤP – CẦU TRÙNG – TIÊU HÓA – Nhóm bệnh đường hô hấp: Bệnh hen CRD; Bệnh Coryza; Bệnh ORT – Nhóm …

Chi tiết »